Privacybeleid

Privacybeleid

Welke gegevens verzamelt Perita over jou?

Perita verzamelt via deze website enkel de gegevens die je zelf doorgeeft en dit via de volgende kanalen:

 • Het invulformulier op de contactpagina.
 • Bij het inschrijven op de nieuwsbrief.
 • Bij het aanvragen van het e-book "Mindf*ck de bezoekers van je website".
 • Tijdens het bestellen van een dienst.
 • Wanneer je zelf een e-mail naar Perita stuurt.

Het kan zijn dat Perita deze gegevens zal aanvullen met je naam, telefoonnummer of adres, maar enkel en alleen wanneer je dit tijdens de onderlinge correspondentie zelf zou mededelen.

Invulformulier op de contactpagina

Hier vraagt Perita enkel naar je e-mailadres en je berichtje. Deze informatie zal enkel dienen om een antwoord op je vraag te kunnen geven.

Inschrijven op de nieuwsbrief

Enkel je e-mailadres en naam zal gevraagd worden, teneinde je een nieuwsbrief per mail te kunnen bezorgen. Je kan je uitschrijven op 2 manieren:

 • Via een linkje in deze nieuwsbrieven.
 • Door gewoon contact op te nemen met Perita en te vragen om je uit te schrijven.

Bij het aanvragen van het e-book "Mindf*ck de bezoekers van je website"

Enkel je e-mailadres en naam zal gevraagd worden, teneinde je het e-book en een nieuwsbrief per mail te kunnen bezorgen. Je kan je uitschrijven op deze nieuwsbrief op 2 manieren:

 • Via een linkje in deze nieuwsbrief.
 • Door gewoon contact op te nemen met Perita en te vragen om je uit te schrijven.

Bestellen van een dienst

Bij het bestellen van een dienst heeft Perita diverse informatie nodig:

 • Je naam
 • De naam van je bedrijf
 • Het adres van je bedrijf
 • Het BTW-nummer
 • Je e-mailadres
 • De eventuele URL van de website waarvoor die dienst moet verricht worden.

Deze gegevens zullen enkel dienen om een factuur te kunnen aanmaken, jou de dienst te kunnen leveren of om je bijkomende instructies te bezorgen.

De naam en het adres van je bedrijf of organisatie en het eventuele BTW-nummer zijn gegevens die Perita wettelijk verplicht nodig heeft om je een factuur te kunnen bezorgen.

Het sturen van een e-mail naar Perita

Je e-mailadres zal enkel gebruikt worden om je een antwoord te kunnen geven. Het zou kunnen dat Perita bijkomende gegevens noteert, zoals je naam of telefoonnummer, maar enkel en alleen wanneer je dit zelf mededeelt. Ook deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om te kunnen corresponderen met je.

Hoe gaat Perita met deze gegevens om?

 • Perita zal je gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of wat dan ook) nooit doorgeven of verkopen aan derden, noch zal Perita dit openbaar maken op welke wijze dan ook, tenzij jij er nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
 • Aansluitend aan het vorige puntje: Perita zal, zonder je nadrukkelijke toestemming, je persoonsgegevens nooit doorgeven aan een entiteit uit een land buiten de Europese Unie.
 • Alle kennis vergaard over je bedrijf of website wordt als vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw toestemming zal deze informatie nooit openbaar gemaakt worden of doorgegeven worden aan derden.
 • Perita zal je nooit ongevraagd inschrijven op de nieuwsbrief.

Cookies

Het is mogelijk dat er cookies op de harde schijf worden geplaatst van de bezoekers van deze website. Deze worden enkel gebruikt om terugkerende gebruikers te ondersteunen. Deze cookies worden niet gebruikt om het gedrag te monitoren op deze of andere websites. Via je browser kan je het aanmaken van cookies verhinderen, ervoor zorgen dat je een waarschuwing ziet wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat cookies worden verwijderd.

Google Analytics tracker

Deze website maakt gebruikt van een Google Analytics tracker. Deze wordt gebruikt om een beter beeld te verkrijgen over het gebruik van deze website. Doch nooit worden de bewegingen van één individu getraceerd, maar wel het globaal gebruik van iedereen.

Welke rechten heb je?

 • Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt iedereen, waarvan Perita gegevens heeft, over een wettelijk recht op inzage en een eventuele kosteloze correctie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens.
 • Je mag verzet aantekenen om gecontacteerd te worden. Laat Perita dit gewoon weten.
 • Je hebt het recht om vergeten te worden. Dat houdt in dat Perita je volledig uit alle databestanden zal schrappen. Met uitzondering van de gegevens waarbij Perita wettelijk verplicht is deze bij te houden. Perita kan bijvoorbeeld niet je facturen gaan vernietigen.

De bewaartijd

Alle gegevens worden 5 jaar bewaard, tenzij je hebt aangegeven om vergeten te worden of om gegevens deels of volledig te wijzigen of verwijderen. De bewaartijd kan verlengd worden wanneer dit gewoonweg wettelijk verplicht is.